Polityka prywatności

Polityka prywatności


Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b) , c), f) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu realizacji umowy.

Po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Klinent wyraził stosowną zgodę.

Administrator danych firma :Nieruchomości Plus + S.C. I. Plińska, L.Szumna, 84-200 Wejherowo, ul.Kościuszki 13/1,NIP 588-218-67-35 reprezentowana przez Irenę Plińską i Luizę Szumną – nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

……………………………….. ………………………………………….

Załącznik do umowy pośrednictwa

Zgoda na telefonowanie oraz sms:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Nieruchomości Plus + S.C. I. Plińska, L.Szumna, 84-200 Wejherowo, ul.Kościuszki 13/1,NIP 588-218-67-35 reprezentowana przez Irenę Plińską i Luizę Szumną (Administrator Danych Osobowych) informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej (e-mail), w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

……………………………………….

Wyrażam zgodę na używanie przez Nieruchomości Plus + S.C. I. Plińska, L.Szumna, 84-200 Wejherowo, ul.Kościuszki 13/1,NIP 588-218-67-35 reprezentowana przez Irenę Plińską i Luizę Szumną Administrator Danych Osobowych) telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, na udostępniony numer telefonu.

………………………………………..

Zgoda na marketing :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez Nieruchomości Plus + S.C. I. Plińska, L.Szumna, 84-200 Wejherowo, ul.Kościuszki 13/1,NIP 588-218-67-35 reprezentowana przez Irenę Plińską i Luizę Szumną. (Administrator Danych Osobowych) moich danych osobowych zawartych w przedmiotowym formularzu w celach marketingowych.

………………………………………

Okresy przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, jak również w celu prowadzenia rachunkowości Administratora – są przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia
Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym . Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej, równoznaczne z usunięciem Profilu, wymaga skontaktowania się z administratorem poprzez skierowanie drogą email treści żądania .

Ochrona przetwarzanych danych osobowych
Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym.

Udostępnianie danych osobowych
Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników portalu www.nieruchomosciplus.com osobom trzecim. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć, innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.
Ochrona transmisji
Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem programu szyfrującego.

Pliki Cookies
Portal www.nieruchomosciplus.com nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika portalu (np. komputerze, komórce) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych portalu i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył, czyli w tym wypadku  www.nieruchomosciplus.com . Pliki cookies zamieszczane przez www.nieruchomosciplus.com  zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Korzystamy z plików cookies w celach:

  • dostosowania zawartości stron internetowych portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • zapamiętania podejmowanych interakcji np. udzielonych odpowiedzi przy przeprowadzanych sondach internetowych;

Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z portalu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu.