Dane dotyczące Nieruchomości

Teren niedaleko drogi krajowej Gdańsk Szczecin - Luzino

 • dd245160022_924652711738743_3845524193484653907_n
 • dd245147805_397444952056507_3782638567424503488_n
 • dd245138683_913834389223722_6178117871411497126_n
 • dd245147805_397444952056507_3782638567424503488_n (1)
 • dd245129554_482897872677725_1069602436545006264_n
 • dd245121880_165949072397197_1741944858949646657_n
 • dd245085414_911255496465954_6653620808941389536_n (1)
 • dd245085414_911255496465954_6653620808941389536_n
 • dd245085900_189899866620697_3703072247552215155_n
 • dd245092076_217053293702902_734988106293338033_n
 • dd245095346_409342253916569_5309350433463330852_n
 • dd245121880_165949072397197_1741944858949646657_n (1)
 • dd243156706_394820858779751_5820762222239646034_n
 • dd245055764_604869937203247_8868878946842369339_n
 • dd245056198_620989712601902_661301600324473108_n
 • dd245062981_431564681641195_6124491788331566893_n
 • dd245078762_304015397778603_4265887255439950671_n
 • dd245079865_1049872622439424_2411411560908839342_n
 • dd245079865_1049872622439424_2411411560908839342_n

Właściwość ID : LS2223

na sprzedaż 330.200zł - działka

Działka pod zabudowę mieszkaniową i usługową, niedaleko drogi krajowej Gdańsk-Szczecin! Teren jest płaski o powierzchni 1651m2. Nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego z którego wynika, iż dopuszcza się: możliwość prowadzenia działalności nieuciążliwej oraz wybudowania budynku usługowego z wbudowanymi maksymalnie dwoma lokalami mieszkalnymi, bez określenia proporcji między tymi funkcjami. Nieprzekraczalna linia zabudowy: wynosi  6,0 m od linii rozgraniczającej z drogami leżącymi poza granicami planu, wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 40%; – wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0,0, maksymalny 0,9; – powierzchnia biologicznie czynna: minimalnie 30%.

Wysokość zabudowy:
– dla budynków mieszkalnych, usługowych i mieszkalno – usługowych: maksymalnie 13,0 m dla budynków z dachem spadzistym i maksymalnie 9,0m dla budynków     z dachem płaskim,                            – dla budynków gospodarczych i garażowych: maksymalnie 8,0 m; wymagana forma zabudowy: wolnostojąca.                                                                                                                                                              Geometria głównej połaci dachu: – dla budynków mieszkalnych, usługowych i mieszkalno – usługowych – dwu- lub wielospadowy o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachu o spadku 35 stopni -45 stopni lub płaski,                                                                                                                                                                                  – dla budynków gospodarczych i garażowych – dach dwuspadowy o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachu o spadku 25 stopni-45stopni lub płaski.

Polecamy! Oferta doskonała pod względem inwestycyjnym!

Obiekt na mapie

Podobne nieruchomości